VILLKOR

Innan du kommer till våra clinics ska du ha läst igenom och förstått dessa villkor.

FÖRSÄKRINGAR

Du ansvarar själv för att barnen har tillräckliga försäkringar vid händelse av skada. Du garanterar att du eller ditt barn är fullt friskt att genomföra denna camp/kurs. Vi ersätter ej borttappade saker under clinicen utan ni ansvarar själva för att hålla detta under uppsikt.

AVANMÄLAN

Dessa regler gäller för avanmälan: 

Paypal och Stripe tar ut en avgift för varje bokning på 50-100 SEK Dessa återbetalas ej vid avanmälan.

Om campen/kursen ställs in och utan erbjudande om annat datum återbetalas enbart den erlagda anmälningsavgiften (-200 SEK) och kan inte hållas ansvariga för eventuella merkostnader, resor, logi eller andra utlägg orsakade av detta. 

Vi förbehåller oss rätten att byta anläggning till en närliggande och informerar deltagarna i god tid om detta sker.

FORCE MAJEURE

Om ett event måste ställas in pg.a. av orsaker som ligger utanför vår kontroll såsom strejk, epidemi (COVID-19), naturkatastrof eller liknande så återbetalas hela summan utom en administrativ kostnad på 350 SEK samt Stripe och Paypals avgifter enligt ovan.

COVID-19

Du som kommer till clinicen ska vara helt frisk. Du tar med egen vattenflaska. Vi håller grupperna separerade så mycket det går. Maten kommer serveras i portionsförpackningar.

ANMÄLAN

Din anmälan är giltig när du fått bekräftelse från oss via e-post. Ibland kan det ta tid att flyttas till Stripe (kort) och Paypal och om du avbryter då kan din transaktion upphävas. Så även om du får ett automatgenererat mail från oss så måste du dubbelkolla att du får bekräftelse från Stripe ellre Paypal. Alla besökare ska på anmodan kunna visa upp kvitto från Stripe eller Paypal att betalningen är genomförd.

VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar för barnen från det att första träningspasset startar till att dagens sista pass är klart. Det är många barn och barnen är små. För det minsta barnen rekommenderar vi att det finns någon vuxen till hands om barnen blir ledsna, gör illa sig eller längtar hem. Innan ni kommer till clinicen ska ni ha läst det informationsblad vi skickat ut till alla anmälda. En vuxen måste alltid vara kontaktbar under clinicen på det telefonnummer man angivit i anmälan - om vi av någon anledning behöver få kontakt med er. Skulle ett barn skada sig och behöva vård under clinicen ansvarar anhöriga kontakten med vården.

GRUPPINDELNING

Alla barn kommer att delas in i olika grupper. Det är förstås väldigt svårt för oss att innan varje clinic veta kvaliteten på alla spelare. Vi strävar efter att skapa jämna grupper så att alla spelare får rätt nivå på träningen. Indelningen sker i första hand efter ålder, därefter förening. Vi kan komma att flytta spelare mellan grupperna och ansvaret för detta ligger hos våra tränare. Ser de att en spelare behöver komma i en mer avancerad eller lättare grupp flyttar de spelarna. Det är ALLTID våra tränare som ansvarar för gruppindelningen. Vi vill vara mycket tydliga med detta så att alla barn och föräldrar vet vad som gäller. Det är 20-25 spelare i varje grupp.

FOTOGRAFERING

CoachenEvents har rätt att fotografera och videofilma träningarna för att använda dessa i marknadsföringssyfte. 

PERSONUPPGIFTER - GDPR

Genom att anmäla er till våra clinics godkänner ni att vi lagrar era personuppgifter. Dessa kommer enbart användas i kommunikationen mer er och inte lämnas ut till någon 3:e part. Undantaget är att vi kan lämna ut er e-postadress till samarbetsklubben (Benfca, Tottenham, Real Madrid eller Dinamo Zagreb) som kan komma att skicka er erbjudanden. Kontakta oss om ni önskar att vi tar bort era personuppgifter efter avslutad clinic.