Frågor och Svar

Vem kan gå Real Madrid Foundation clinics?
Alla barn mellan 8-14 år är välkomna till fotbollsskolan. Du behöver inte hålla någon speciell nivå utan du kommer delas in efter ålder och nivå på plats. Tjejer och killar är lika välkomna! Tänk på att de minsta barnen behöver vara mogna för detta. Det är ganska långa dagar med mycket träning.

Vad ingår i avgiften?
Ett träningsställ (tröja, byxa, strumpor), lunch och mellanmål alla dagar. För målvakter ingår målvaktströja (ej byxor och strumpor)

Vad ska jag ta med mig?
Ta med dig fotbollsskor, vattenflaska och extra ombyte. Lunch och frukt ingår varje dag!

Sker all träning inomhus?

Det beror på antalet anmälda. Blir det fler än fyra grupper kommer några pass ske på intilliggande konstgräsplan. Huvuddelen av passen kommer dock ske inomhus.

Hur anmäler jag mig?
Du anmäler dig här på webbplatsen via anmälningsformuläret vid respektive clinic.

Blir det någon clinic för målvakter 2021?
Ja

Blir det någon grupp för tjejer 2021?
Ja

Vilka kläder ska jag ha med mig?
Du kommer få ett Fundación Real Madrid träningsställ (strumpor, byxor, tröja) som du använder under fotbollsskolan men ta gärna med dig överdragskläder och ombyte om det skulle bli regn. Skor för konstgräs och gräs. Målvakter får målvaktströja och tar med egna byxor och strumpor.

Vilket språk talar tränarna?
Tränarna från Real Madrid pratar engelska men vi har svenska coacher som översätter till svenska. 

Ingår lunch?
Ja. Var noga med att ange eventuella allergier eller andra önskemål vid anmälan.

Hur sker gruppindelningen?
Vi kommer att dela in spelarna efter ålder. Vi strävar även efter att få spelare från samma klubb att hamna i samma grupp i den mån det är möjligt. Det är viktigt att ni föräldrar respekterar gruppindelningen. Tränarna från Real Madrid har rätt att flytta spelare mellan olika grupper för att få jämnare nivå. De är 20-25 spelare i varje grupp.

När presenterar ni vilka tränare som kommer?
Senast ett par veckor innan clinicen börjar.

Får man byta grupp om den man hamnar inte passar?
Ja, men det avgör tränarna ALLTID från Real Madrid. Vi strävar efter att få en jämn nivå på grupperna och kan inte garantera att alla önskemål tillgodoses. 

Får anhöriga och vänner komma och titta?
Jättegärna, men man får absolut inte lägga sig i träningarna. Har man synpunkter tar med detta med FRM Swedens svenska representanter som finns på plats

Försäkringar och sjukdom
CoachenEvents och Real Madrid Fundación tar inget ansvar för deltagarnas eventuella hälsotillstånd. Man ska vara fullt frisk och deltaga på egen risk, Varje spelare ansvarar för sina egna försäkringar om olyckan skulle vara framme. FRM Sweden har en medicinväska och tar hand om lättare skador om olyckan skulle vara framme.

Hur betalar man?
Kortbetalning enbart via Paypal. 

Vad händer om jag måste avboka?

Läs mer på vår sida om villkor.

Vilka arrangerar dessa clinics?

CoachenEvents. Läs mer om oss här.

Personuppgifter (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, födelseår, adress, telefonnummer, e-post och födelseår Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din anmälan till någon av våra clinics och kunna kontakta dig eller målsman före och under clinicen. Vi samlar in dina uppgifter från registreringsformuläret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas max 3 (tre) år i syftet att kunna informera dig om våra kommande events. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra partners (Real Madrid och TOttenham Hotspur) i marknadsföringssyfte men då delar vi enbart ut din e-postadress. 

Personuppgiftsansvarig är CoachenEvents (orgnr: 969760-0857). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@coachenevents.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.'